la 21. maalisk. | Teatteri Universumi Helsinki

"Liikkeen kaiut" festivaali tanssi-improvisaatiosta

Mirva Mäkinen ja Iiris Raipala opettavat ja esiintyvät "Liikkeen kaiut" -festivaalilla 21.-22.3.2020 kello 10-15. Improvisaatioon pohjautuvat esitykset ovat 21.3. klo 19 ja 22.3. klo 19.
Registration is Closed
"Liikkeen kaiut" festivaali tanssi-improvisaatiosta

Time & Location

21. maalisk. 2020 klo 10.00 – 22. maalisk. 2020 klo 21.00
Teatteri Universumi Helsinki, Styrmansgatan, 00150 Helsingfors, Finland

About the Event

  

Liikkeen kaiut festivaalin tarkoituksena on edistää ja kehittää tanssi- ja musiikkikulttuuria Helsingissä. Festivaali kokoaa yhteen suomalaisia tanssi-improvisaation harjoittajia ammattilaisista harrastajiin. Festivaalille on kutsuttu sekä kontakti-improvisaation että laajemmin liikeimprovisaation kentän esiintyviä taiteilijoita. Festivaali koostuu myös workshop-osuudesta, jossa lajin harrastajat pääsevät tutustumaan improvisoidun esityksen tekoprosessiin ja esittämiseen.

Helsingissä on toiminut jo viimeisen 20 vuoden ajan vilkasta kontakti-improvisaation viikottaista harrastustoimintaa mm. Helsingin kontakti-improvisaatioyhdistyksen järjestämänä, jonka aktiivisia jäseniä sekä Raipala että Mäkinen ovat. Monet lajin harjoittajat ovat myös tanssitaiteen ammattilaisia ja aktiivisesti tutkineet lajia esittävänä taidemuotona. Haluamme luoda foorumin, joka nostaa juuri kontakti-improvisaation uniikin estetiikan keskiöön ja mahdollistaa lajin harjoittajien yhä laajemman verkostoitumisen ja esiintulon taidekentässä. Kontakti-improvisaatio on ollut alkuajoistaan asti juuri esittävä taidemuoto. Täten kyseessä on myös paluu lajin alkujuurille.

  

Kontakti-improvisaation parissa tapahtuva liikkeen tutkiminen on enemmän kaatumista kuin staattisessa tasapainossa tai asennossa pysymistä. Tanssijat tutkivat usein liikkeen jatkuvaa virtaa ja vauhtia. Joskus kontakti-improvisaatio näyttäytyy akrobaattisena tanssina, mutta toisin kuin akrobatiassa, liikkujat harvoin etsivät tiettyä muotoa, linjausta tai temppua. Kontakti-improvisaatio on spontaani fyysinen dialogi, joka vaihtelee pysähtyneestä liikkeestä vauhdikkaaseen ja villiin energianvaihtoon tanssijoiden välillä. Liikeherkkyys kehittyy vauhdikkaissa tansseissa, ja luottaminen toisen selviytymiseen ja elossa säilymisen reflekseihin kasvaa. Vaikka kontakti-improvisaatio usein onkin vapaata leikkiä tasapainon kanssa, se on myös loputonta kinesteettisten mahdollisuuksien tutkimista kontaktissa toiseen ihmiseen.  Kosketus ja kehon painon jakaminen toisen ihmisen kanssa on olennainen osa kontakti-improvisaatiota. Pohjimmiltaan kontakti-improvisaatio on duetonomainen tanssimuoto, jossa tanssi pohjautuu kehon painon jakamisen dialogiin, tasapainoon, reflekseihin ja impulsseihin kahden liikkuvan ihmisen välillä.  Perinteisissä paritansseissa mies vie naista, kontakti-improvisaatiossa ei ole sääntöä sille, kuka vie ja ketä. Tässä mielessä kontakti-improvisaatiossa ei ole hierarkiaa naisen ja miehen välillä. Kontakti-improvisaatio on yhdenlainen improvisaation rakenne. Tanssijalla on jatkuvasti valinnan mahdollisuus tanssin aikana, lajia ei ole asetettu tiettyyn muotoon, vaikka lajia usein harjoitellaankin tiettyjen liikereittien avulla. Jos esimerkiksi tanssija muuttaa tanssin vauhtia, kosketuksen intensiteettiä tai suuntaa siinä hetkessä, missä hän kokee toistavansa liikereittejä kaavamaisesti, tanssi voi pysyä elossa ja tanssija tilanteessa läsnäolevana. Tanssija voi itse vaikuttaa improvisaation olemukseen omilla valinnoillaan. Kontakti-improvisaatiossa kehollinen havaitseminen ja liikkeellinen ajatteluprosessi, on historiallisesti ja kulttuurisesti kehittynyttä, liikkeessä ajattelua.

Share This Event