la 08. helmik. | Johanneksen koulutalo

Contact improvisation workshop "Kolmen trippi, Journey for three"

This workshop is organized by professional dancers in Tampere, Finland www.treenitry.fi & www.treki.fi
Registration is Closed
Contact improvisation workshop "Kolmen trippi, Journey for three"

Time & Location

08. helmik. 2020 klo 13.00 – 09. helmik. 2020 klo 18.00
Johanneksen koulutalo, Postikatu 2, 33100 Tampere, Finland

About the Event

  Kolmen trippi

Kontakti-improvisaatiossa kaksi tai useampi ihminen liikkuu yhdessä jakaen painoa toistensa kanssa. Keholliset impulssit, paino ja liikevoima ovat tunnistettavissa kontaktipisteen ja kosketuksen välityksellä. Kontaktipiste vaihtuu jatkuvasti tanssijoiden liikkeen lomassa. Tanssijat käyttävät rullausta, liukumista, heilahdusta ja lentämistä ymmärtääkseen omaa ja toisen tanssijan keskilinjaa. 

Dialogi toiseen tanssijaan painon, tasapainon, refleksien ja impulssin välityksellä on kurssin ensisijainen tavoite. 

Kosketuksen, aistimisen ja painon jakamisen välityksellä harjoitellaan rullaamista, kaatumista ja pehmeää tapaa nostaa toista tanssijaa. Tunneilla pyritään löytämään keskustan optimaalinen käyttö sekä minimaalinen voimankäyttö nostamisessa ja se, kuinka liikkeen avulla voidaan tehdä kehosta kevyt. Keskustasta liikutaan kohti periferiaa ja harjoitellaan keskustan ja raajojen välisen yhteyden löytämistä. 

Tämä tanssin ammattilaisille suunnattu ”kolmen trippi” työpaja keskittyy erityisesti trion olemukseen niin kontaktissa kuin tanssijoiden välisenä tilallisena elementtinä. Trio voi olla kompleksisempi kuin duetto ja toisaalta se voi myös laajentaa improvisaation mahdollisuuksia.

Share This Event